Sód w żywności oraz możliwości i kierunki jego racjonalnego ograniczenia

cze 6, 2018

Prof. N. Baryłko-Piekielna, M. Jawor-Kulesza
Instytut Zywności i Zywienia im. Prof. dra med. Aleksandra Szczygła. Warszawa 1993.

…Powodem zdecydowanego dążenia do redukcji spożycia sodu są zbierane już od około 20 lat obserwacje i dowody, że jego nadmiar ma negatywne skutki dla zdrowia. Wskazuje się przede wszystkim na jego związek z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, a także ze zwiększeniem ryzyka raka żołądka i udarów mózgu…
Aby osiągnąć poziom spożycia sodu zalecany przez WHO należy więc dążyć do blisko dwukrotnego obniżenia nasycenia racji pokarmowej solą…
W dążeniu do obniżenia spożycia soli stosowane są na świecie substytuty soli kuchennej (NaCl). Idealne substytuty soli powinny być równie atrakcyjne pod względem smakotwórczości jak NaCl, nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego i wykazywać czysty smak słony. Powinny one zaspokajać preferencje ludzi dla smaku słonego i jednocześnie powodować redukcję spożycia sodu…
Przykładem takiej soli mieszanej jest rozpowszechniona na rynku amerykańskim MORTON’S LITE SALT… W Polsce kilka lat temu Kopalnia Soli w Wieliczce wyprodukowała partię doświadczalną takiej soli. Może być stosowana jako zamiennik zwykłej soli przy przygotowywaniu potraw oraz przy stole; może być także z powodzeniem stosowana przy wypieku chleba oraz produkcji serów i wędlin… dodawana do potraw i przetworów żywnościowych zamiast tradycyjnej soli, daje taki sam efekt smakowy, wpływając na przybliżenie proporcji tych dwóch pierwiastków w pożywieniu do stosunku, jak 1:1,7 uważanego za fizjologicznie optymalny…
Sól sodowo-potasową o analogicznym składzie pod nazwą „MAGDISOL” oferuje również firma ARJOT z Inowroclawia (licencja na produkcję przekazana została firmie „MANAKA” w Bydgoszczy).

Facebook