O FIRMIE

Dietetyczna sól niskosodowa „MAGDISOL” pojawiła się na rynku już w 1994 r. jako wynik starań dwóch zespołów o pasjach społecznikowskich. Jeden to Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie, w którym prof. Baryłko-Piekielna prowadziła badania dotyczące związku między nadmiernym spożywaniem sodu, a zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia (szczególnie nadciśnienia tętniczego).

Drugi to kierownictwo powstającej firmy P.P.H. „MANAKA” (bo taką wówczas nosiła nazwę), które aby realizować to przedsięwzięcie w tamtych warunkach, jakiś czas pracowało społecznie.

Początki były trudne, gdyż same starania o uzyskanie zezwolenia Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju – a takie było wymagane – trwały od 1992 r. Do tego dochodził jeszcze – co zrozumiałe – stosunkowo niewielki zasób wiedzy na ten temat w szerszych kręgach społecznych.

Od tego momentu wiele się zmieniło. Niskosodowa sól „MAGDISOL” cieszy się rosnącym zaufaniem w kręgach konsumenckich i, co szczególnie ważne, w środowiskach lekarskich różnych specjalności. Przede wszystkim kardiologów, ale także endokrynologów, nefrologów, internistów i innych. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami i publikacjami na temat naszych produktów w działach: artykuły i publikacje.

Z solą „MAGDISOL” braliśmy udział w wielu Zjazdach Naukowych Towarzystw Lekarskich, Wystawach i Targach, gdzie produkt uzyskiwał bardzo dobre opinie, otrzymując również nagrody i wyróżnienia.

Facebook