Choroby wewnętrzne w praktyce ambulatoryjnej

Wykłady kliniczne. Wybrane zagadnienia. Tom I
Prof. dr med. A. Śliwowski
Warszawa 2007.

(str. 70)…Można załozyć, że stosownie do Zarządzenia Min. Zdrowia – od 1997 r. każda sól (NaCl) przeznaczona do celów spożywczych dla ludzi jest jodowana. Sądzę jednak, że jej skuteczność w profilaktyce wola i niedoczynności tarczycy zależy w dużej mierze od sposobu dokładnego mieszania z solą dodawanego do niej jodku potasu (KJ). Dokładność tej czynności zależy oczywiście od producenta soli. Uważam, że „MAGDISOL” jest solą, w której, dzięki odpowiedniej procedurze mieszania – na każdy 1 kg soli (NaCl) – istotnie przypada ok. 30 (od 20-40) mg KJ.
Magdisol spełnia wszelkie wymogi dotyczące prawidłowo jodowanej soli. Może ona więc być zalecana przez lekarzy jako ważny element profilaktyki jodowej…
(str. 220)… Dzienne spożycie soli w Polsce wynosi przeciętnie 15 g, czasem, np. w sezonie pomidorów i ogórków wzrasta do 20 g. Jest to ponad 2 x więcej od ilości zalecanej od 1986 roku przez WHO. Ustrój dorosłego człowieka wymaga tylko około 400 mg sodu dziennie dla prawidłowego funkcjonowania tzw. „pomp sodowych”.
Choroby układu krążenia, jak: nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, choroba wieńcowa oraz inne, np. niewydolność nerek, cukrzyca wymagają ograniczenia soli.
Przyjmowanie wielu leków, które zatrzymują w ustroju wodę również wymaga ograniczenia spożycia soli, szczególnie w podeszłym wieku. Do leków takich należą głównie: NLPZ, tj. niesteroidowe leki przeciwzapalne, beta-blokery oraz doustne leki hipoglikemizujące.
Restrykcję soli w uprzednio wymienianych chorobach można łatwo realizować zalecając spożywanie zamiast soli kuchennej, tradycyjnej „MAGDISOLU”. Jest to niskosodowa sól zawierająca tylko 30% chlorku sodu, smakowo identyczna ze zwykłą solą. „MAGDISOL” jest jednocześnie unikalną w Polsce solą prawidłowo jodowaną, dlatego jej stosowanie jest również szczególnie celowe u osób w podeszłym wieku chorujących na niedoczynność tarczycy oraz tych, którzy mają długotrwałe wole obojętne lub chorobę Hashimoto.

Tarczyca

Prof. dr med. A. Śliwowski
Studium i Klinika Medycyny Rodzinnej CMKP. Warszawa 2002.

(str. 4)…Zapotrzebowanie ustroju na jod jest zróżnicowane… W Polsce aktualne dzienne spożycie jodu (J-atomowego) waha się od 60-90 mikrogramów, jest więc z reguły dużo niższe od zapotrzebowania!!! Niedobór jodu jest w Polsce powszechny i obejmuje cały kraj z wyjątkiem 30 km szerokości pasa nadmorskiego.
jedyną prawidłowo jodowaną solą kuchenną jest „MAGDISOL”, która zawiera w 1 kg około 30 mg KJ dodawanego do 400 kg soli (mieszanej z użyciem specjalnych mieszadeł). „MAGDISOL” jest unikalna solą niskosodową (30% NaCl), wzbogacaną magnezem.

Marskość wątroby

Prof. dr med. A. Śliwowski
Studium i Klinika Medycyny Rodzinnej CMKP. Warszawa.

(str. 8 ) …U każdego chorego z marskością wątroby istnieją szczególne wskazania do… bardzo wczesnego ograniczenia spożycia soli kuchennej np. przez stosowanie tzw. niskoprocentowych soli („MAGDISOL” zawiera jedynie 30% chlorku sodu, nie odbiegając wcale smakiem od soli kuchennej w formie chlorku sodu!!!)…

Sód w żywności oraz możliwości i kierunki jego racjonalnego ograniczenia

Prof. N. Baryłko-Piekielna, M. Jawor-Kulesza
Instytut Zywności i Zywienia im. Prof. dra med. Aleksandra Szczygła. Warszawa 1993.

…Powodem zdecydowanego dążenia do redukcji spożycia sodu są zbierane już od około 20 lat obserwacje i dowody, że jego nadmiar ma negatywne skutki dla zdrowia. Wskazuje się przede wszystkim na jego związek z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, a także ze zwiększeniem ryzyka raka żołądka i udarów mózgu…
Aby osiągnąć poziom spożycia sodu zalecany przez WHO należy więc dążyć do blisko dwukrotnego obniżenia nasycenia racji pokarmowej solą…
W dążeniu do obniżenia spożycia soli stosowane są na świecie substytuty soli kuchennej (NaCl). Idealne substytuty soli powinny być równie atrakcyjne pod względem smakotwórczości jak NaCl, nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego i wykazywać czysty smak słony. Powinny one zaspokajać preferencje ludzi dla smaku słonego i jednocześnie powodować redukcję spożycia sodu…
Przykładem takiej soli mieszanej jest rozpowszechniona na rynku amerykańskim MORTON’S LITE SALT… W Polsce kilka lat temu Kopalnia Soli w Wieliczce wyprodukowała partię doświadczalną takiej soli. Może być stosowana jako zamiennik zwykłej soli przy przygotowywaniu potraw oraz przy stole; może być także z powodzeniem stosowana przy wypieku chleba oraz produkcji serów i wędlin… dodawana do potraw i przetworów żywnościowych zamiast tradycyjnej soli, daje taki sam efekt smakowy, wpływając na przybliżenie proporcji tych dwóch pierwiastków w pożywieniu do stosunku, jak 1:1,7 uważanego za fizjologicznie optymalny…
Sól sodowo-potasową o analogicznym składzie pod nazwą „MAGDISOL” oferuje również firma ARJOT z Inowroclawia (licencja na produkcję przekazana została firmie „MANAKA” w Bydgoszczy).

Facebook